Vad är ett hypotekslån? Ja, det verkar bero på vem man frågar. Den som surfar in på en banks hemsida kan få uppfattningen att det är samma sak som ett bolån. Det är en uppfattning som även sprids på vissa låneförmedlares hemsidor. På ekonomiportaler beskrivs hypotekslån ibland som ”ett lån med säkerhet” vilket därmed breddar begreppet något mot att bara innefatta bolån.

Ser man däremot på den definition som Wikipedia använder sig av så är hypotekslån inte enbart bolån – och inte samtliga lån med säkerhet. Även om det finns felaktigheter hos WIkipedia ibland så är det ofta att den mest korrekta beskrivningen finns här. Det kan bero på att det inte finns något kommersiellt syfte att lyfta fram hypotekslån på ena eller andra sättet.

Så vad säger Wikipedia?

Enligt Wikipedia är hypotekslån ett lån med säkerhet. Men det räcker inte där. Det krävs även att säkerheten finns kvar hos personen som lånar pengar och att det istället finns ett pantbrev som intygar vad som är säkerhet. Här kan bolån lyftas fram som ett tydligt och vanligt exempel på hypotekslån.

Låntagaren har äganderätten över bostaden och kan därmed renovera, bygga om eller sälja den om så önskas. Samtidigt står det i pantbrevet att bostaden är panten vilket gör att det är denna bostad som banken kan tvångssälja i det fall som inte låneavtalet hålls.

Men det behöver alltså inte vara ett bolån. Som nämnts är det ”ett lån med säkerhet där säkerheten finns kvar hos ägaren”. Som Wikipedia påpekar finns det exempelvis fartygshypotekslån. I detta fall är det rederier som använder fartygen som säkerhet för lånen samtidigt som de har befogenheten över fartyget. Detta i alla fall så länge som avtalet sköts mot banken.

Lyxig villa plus Porche
En lyxig villa med en Porche parkerad framför – Trevligt eller hur 🙂

Vad är då motsatsen?

Ett tydligt exempel är en pantbank. En person som väljer att lämna in ett objekt till en pantbank tar ”ett lån med säkerhet”. Pantbanken har produkten hos sig och kan sälja den om låntagaren inte betalar tillbaka i tid. Men till skillnad mot bolånet och fartygshypotekslånet så har inte låntagaren makten över säkerheten längre. Den är inlåst hos pantbanken och därmed är detta inte ett hypotekslån.

Ett bolån är ett exempel på ett hypotekslån. Men ett hypotekslån är alltså inte alltid samma sak som bolån. Det är inte heller alltid samma sak som ”lån med säkerhet”. Men det är de två vanliga förklaringarna online.